Szkoła Polska

„Wymagajcie od siebie, nawet gdyby inni od was nie wymagali“
                                                                                        Jan Paweł II

Głównymi celami działalności naszej placówki jest umożliwienie nauki języka polskiego oraz pielęgnowanie, odświeżanie i pogłębianie wiedzy o kraju ojczystym, jego kulturze, historii i obyczajach. Szkoła ma za zadanie wspierać dzieci w budowaniu ich własnej osobowości i tożsamości.
Szkoła prowadzona jest w duchu tradycji chrześcijańskich.
Istnieje możliwość zapisania dzieci do szkoły w trakcie trwania roku szkolnego, jeśli są wolne miejsca w danej grupie/klasie.
Podstawą prawną działalności Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w Karlsruhe jest Statut Szkoły.