Zarząd Stowarzyszenia

Przewodnicząca: Małgorzata Jaworski
Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Żaryn-Trietsch
Skarbnik: Agnieszka Adler
Protokolant: Krystyna Jezierzanska-Frindik
Członek: Barbara Schulwitz